บริษัท สยาม ริช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร 02-0041729, 080-245-6171
  • th
  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • อื่นๆ

อื่นๆ


อื่นๆ

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส R (สีชมพู) ขนาด 520 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส รหัส R0520 ใส่ไมโครเวฟได้ ทนความร้อนได้ สูงสุด 110 องศา ปริมาตรสุทธิ 520ml

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส R (สีชมพู) ขนาด 750 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส รหัส R0750 ใส่ไมโครเวฟได้ ทนความร้อนได้ สูงสุด 110 องศา ปริมาตรสุทธิ 750ml

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส R (สีชมพู) ขนาด 1000 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส รหัส R1000 ใส่ไมโครเวฟได้ ทนความร้อนได้ สูงสุด 110 องศา ปริมาตรสุทธิ 1000ml

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส R (สีเหลือง) ขนาด 520 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส R0520 ความร้อนได้ สูงสุด 110 องศา นำกลับมาใช้ใหม่ได้ สูงสุด 5 ครั้ง

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส R (สีเหลือง) ขนาด 750 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส R0750 ความร้อนได้ สูงสุด 110 องศา นำกลับมาใช้ใหม่ได้ สูงสุด 5 ครั้ง

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส R (สีเหลือง) ขนาด 1000 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส R1000 ความร้อนได้ สูงสุด 110 องศา นำกลับมาใช้ใหม่ได้ สูงสุด 5 ครั้ง

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์แบบกล่องใส รหัส 68 28

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส 68 28 นำกลับมาใช้ใหม่ได้ สูงสุด 5 ครั้ง ทำจากพลาสติก พอลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP)

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์สีขาว รหัส 68 28

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส 68 28 นำกลับมาใช้ใหม่ได้ สูงสุด 5 ครั้ง ทำจากพลาสติก พอลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP)

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์สีดำ รหัส 68 28

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส 68 28 ทำจากพลาสติก พอลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP) ทนความร้อนได้ สูงสุด 110 องศา

สอบถาม