บริษัท สยาม ริช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร 02-0041729, 080-245-6171
  • th
  • ทรงกลม
  • ทรงกลม
  • ทรงกลม
  • ทรงกลม
  • ทรงกลม

ทรงกลม


ทรงกลม

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ทรงกลม ขนาด 1000 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส Z1000 กล่องพลาสติกใส่อาหาร ทนความร้อนได้ สูงสุด 110 องศา สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สูงสุด 5 ครั้ง

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ทรงกลม ขนาด 1250 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส Z1250 ทนความร้อนได้ สูงสุด 110 องศา สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สูงสุด 5 ครั้ง

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ทรงกลม ขนาด 1500 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส Z1500 กล่องพลาสติกใส่อาหาร ปริมาตรสุทธิ 1500ml ขนาด กว้าง 17 ซม. . สูง 10 ซม. ฐาน 12.5 ซม.

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ทรงกลม ขนาด 1750 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส Z1750 กล่องพลาสติกใส่อาหาร ทำจากพลาสติก พอลิโพรพิลีน ปริมาตรสุทธิ 1750ml

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ทรงกลม ขนาด 2000 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส Z2000 ใส่ไมโครเวฟได้ ทนความร้อนได้ สูงสุด 110 องศา ใช้ใหม่ได้ สูงสุด 5 ครั้ง

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ทรงกลมY ขนาด 2000 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส Y2000 กล่องพลาสติกใส่อาหาร ทำจากพลาสติก พอลิโพรพิลีน ปริมาตรสุทธิ 2000ml

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ทรงกลมY ขนาด 2500 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส Y2500 กล่องพลาสติกใส่อาหาร ขนาด กว้าง 24.5 ซม. สูง 8 ซม. ฐาน 20 ซม.

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ทรงกลมY ขนาด 3000 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส Y3000 ใส่ไมโครเวฟได้ ทนความร้อนได้ สูงสุด 110 องศา ปริมาตรสุทธิ 3000ml

สอบถาม