บริษัท สยาม ริช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร 02-0041729, 080-245-6171
  • th
  • กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์
  • กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์
  • กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์
  • กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์
  • กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์


กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ทรงเหลี่ยม ขนาด 500 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส F0500 กล่องพลาสติกใส่อาหาร ทำจากพลาสติก พอลิโพรพิลีน

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ทรงเหลี่ยม ขนาด 650 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส F0650 กล่องพลาสติกใส่อาหาร ทนความร้อนได้ สูงสุด 110 องศา

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ทรงเหลี่ยม ขนาด 750 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส F0750 กล่องพลาสติกใส่อาหาร ทนความร้อนได้ สูงสุด 110 องศา

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ทรงเหลี่ยม ขนาด 1000 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส F1000 กล่องพลาสติกใส่อาหาร ทนความร้อนได้ สูงสุด 110 องศา สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สูงสุด 5 ครั้ง

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ทรงกลม ขนาด 1000 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส Z1000 กล่องพลาสติกใส่อาหาร ทนความร้อนได้ สูงสุด 110 องศา สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สูงสุด 5 ครั้ง

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ทรงกลม ขนาด 1250 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส Z1250 ทนความร้อนได้ สูงสุด 110 องศา สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สูงสุด 5 ครั้ง

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ทรงกลม ขนาด 1500 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส Z1500 กล่องพลาสติกใส่อาหาร ปริมาตรสุทธิ 1500ml ขนาด กว้าง 17 ซม. . สูง 10 ซม. ฐาน 12.5 ซม.

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ทรงกลม ขนาด 1750 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส Z1750 กล่องพลาสติกใส่อาหาร ทำจากพลาสติก พอลิโพรพิลีน ปริมาตรสุทธิ 1750ml

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ทรงกลม ขนาด 2000 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส Z2000 ใส่ไมโครเวฟได้ ทนความร้อนได้ สูงสุด 110 องศา ใช้ใหม่ได้ สูงสุด 5 ครั้ง

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ทรงกลมY ขนาด 2000 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส Y2000 กล่องพลาสติกใส่อาหาร ทำจากพลาสติก พอลิโพรพิลีน ปริมาตรสุทธิ 2000ml

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ทรงกลมY ขนาด 2500 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส Y2500 กล่องพลาสติกใส่อาหาร ขนาด กว้าง 24.5 ซม. สูง 8 ซม. ฐาน 20 ซม.

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ทรงกลมY ขนาด 3000 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส Y3000 ใส่ไมโครเวฟได้ ทนความร้อนได้ สูงสุด 110 องศา ปริมาตรสุทธิ 3000ml

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส R (สีชมพู) ขนาด 520 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส รหัส R0520 ใส่ไมโครเวฟได้ ทนความร้อนได้ สูงสุด 110 องศา ปริมาตรสุทธิ 520ml

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส R (สีชมพู) ขนาด 750 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส รหัส R0750 ใส่ไมโครเวฟได้ ทนความร้อนได้ สูงสุด 110 องศา ปริมาตรสุทธิ 750ml

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส R (สีชมพู) ขนาด 1000 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส รหัส R1000 ใส่ไมโครเวฟได้ ทนความร้อนได้ สูงสุด 110 องศา ปริมาตรสุทธิ 1000ml

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส R (สีเหลือง) ขนาด 520 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส R0520 ความร้อนได้ สูงสุด 110 องศา นำกลับมาใช้ใหม่ได้ สูงสุด 5 ครั้ง

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส R (สีเหลือง) ขนาด 750 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส R0750 ความร้อนได้ สูงสุด 110 องศา นำกลับมาใช้ใหม่ได้ สูงสุด 5 ครั้ง

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส R (สีเหลือง) ขนาด 1000 ml

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส R1000 ความร้อนได้ สูงสุด 110 องศา นำกลับมาใช้ใหม่ได้ สูงสุด 5 ครั้ง

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์แบบกล่องใส รหัส 68 28

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส 68 28 นำกลับมาใช้ใหม่ได้ สูงสุด 5 ครั้ง ทำจากพลาสติก พอลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP)

สอบถาม
กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์สีขาว รหัส 68 28

กล่องอาหารอีซี่ไลฟ์ รหัส 68 28 นำกลับมาใช้ใหม่ได้ สูงสุด 5 ครั้ง ทำจากพลาสติก พอลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP)

สอบถาม